top of page
Female Lecturer

DIGWYDDIADAU

Rydym yn dod a arbenigwyr a'r gymdeithas cyfraith gyhoeddus yng Nghymru at ei gilydd i drafod y materion diweddaraf o bwys i gyfraith cyhoeddus yng Nghymru. 

Public Inquiries.png

Bydd y weminar hon yn cynnwys cyflwyniadau gan ddau gyfreithiwr Cyfraith Gyhoeddus hynod brofiadol i drafod y gwersi a ddysgwyd mewn Ymchwiliadau Cyhoeddus, sut y gallant lunio dyfodol Cyfraith Gyhoeddus a mewnwelediadau i ymarferwyr.

 

Siaradwyr

Peter Watkin Jones, Eversheds Sutherland

Michael Imperato, Watkins a Gunn

 

19 Tachwedd 2020

 

6:00-7:30

 

COFRESTRWCH YMA

 

 

Ten years of the EA2010.png

Bydd Cwnsler Cyffredinol Cymru yn ymuno ag EHRC Cymru a Chyfraith Gyhoeddus Cymru yn y digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn i ddathlu 10 mlynedd o Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

 

1 Hydref 2020

GWYLIWCH YMA

Carwyn Jones.jpg

Darlith gan yr Athro Carwyn Jones AS


Gyda James Gerard, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trawsnewid Cyfiawnder a Datganoli, Llywodraeth Cymru


2 Gorffennaf 2020

 

 

GWRANDO ETO YMA

 

 

Pam Datganoli Cyfiawnder
Ymchwiliadau Cyhoeddus
Dathlu Deddf Cydraddoldeb 2010
Events: Programs
Events: Event
bottom of page