top of page
Female Lecturer

CEFNOGWCH CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU 

Cefnogir ein gwaith gan ein haelodau a'r gymuned cyfraith gyhoeddus. Gallwch gefnogi ein gwaith drwy ddod yn aelod o Gyfraith Gyhoeddus Cymru. Rydym yn cynnig pecynnau aelodaeth unigol a chorfforaethol a fydd yn rhoi mynediad i chi i'n digwyddiadau cyhoeddus a digwyddiadau arbennig i Aelodau yn ogystal â'ch diweddaru am waith CGC. Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwch gefnogi ein gwaith.

Signing Contract

Aelodaeth 2022

Aelodaeth Unigol

Mae aelodau unigol yn derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau CGC a diweddariadau am ein gwaith. 

  • Sector Gyhoeddus/Di-waith: £15

  • Sector Breifat: £30

        

Combination Lock

2021 Membership

Polisi Gwybodaeth Bersonol a Phreifatrwydd

Darganfyddwch fwy am eich hawliau a sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol.

Networking Event

Aelodaeth 2022

Aelodaeth Corffforaethol

​Mae aelodaeth corfforaethol yn caniatáu hyd at 10 o aelodau o'ch sefydliad i ddod i ddigwyddiadau GCC. Nid oes cyfyngiad ar pa aelodau all ddod ond bydd e-bost pawb sydd wedi eu rhestru gennych yn derbyn gwahoddiad uniongyrchol o ddigwyddiadau CGC a diweddariadau am ein gwaith. 

  • Sector Gyhoeddus: £150

  • Elusennau: £150

  • Sector Breifat: £300

Girl with Leather Backpack

Aelodaeth 2022

Aelodaeth Myfyrwyr

Mae myfyrwyr yn derbyn gwahoddiadau i holl ddigwyddiadau'r CDP a diweddariadau ar ein gwaith. Mae pob myfyriwr mewn addysg amser llawn yn gymwys i fod yn aelod. Defnyddiwch gyfeiriad e-bost eich sefydliad wrth gofrestru.
 

  • Mae aelodaeth myfyrwyr yn rhad ac am ddim

bottom of page