top of page
CYHOEDDIADAU

Ymateb Ymgynghoriad: Adolygiad Annibynnol o'r Gyfraith Weinyddol

Hydref 2020

Mae ymateb Cyfraith Gyhoeddus Cymru i'r Adolygiad Faulks ar gael yma.

Ymateb Ymgynghoriad: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Ionawr 2019

Ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Bil Deddfwriaeth (Cymru).

bottom of page