top of page
Senedd.jpg
Home: Welcome

CYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

Home: Who We Are

AMDANOM NI

Mae Cyfraith Gyhoeddus Cymru yn sefydliad sy'n hyrwyddo trafodaeth, addysg ac ymchwil sy'n ymwneud â chyfraith gyhoeddus a hawliau dynol yng Nghymru. Rydym yn hyrwyddo arbenigedd ymhlith cyfreithwyr sy'n ymarfer yng Nghymru ym meysydd cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol ac yn creu cyfleoedd i rwydwaith eang o bobl sy'n ymwneud â chyfraith gyhoeddus yng Nghymru ddod ynghyd.

Home: News
Public Inquiries.png
Wedi'i gynnal gyda Chomisiwn y Gyfraith
 
Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru
 

Cyfraith Gyhoeddus Cymru a Chomisiwn y Gyfraith yn cyflwyno gweminar ar yr ymgynghoriad ar Dribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru.

 

Ymhlith y cyfranwr mae:

Syr Wyn Williams (Llywydd y Tribiwnlysoedd Cymreig)

Tîm Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru Comisiwn y Gyfraith

Richard Payne (Llywydd TEPC)

Keith Bush QC

 

24 Chwefror 2021, 5: 30-7: 00

 

EIN GWEITHGAREDDAU

Home: Programs

AELODAU'R PWYLLGOR

Home: Meet the Team
RWQC-Profile_edited.jpg

Rhodri Williams CF

 

Cadeirydd

30 Plas y Parc

Huw Pritchard [Profile].jpg

Huw Pritchard

 

Ysgrifennydd

Prifysgol Caerdydd

KBush_edited.jpg

Keith Bush CF

 

Trysorydd

Prifysgol Caerdydd

CYSYLLTWCH Â CHYFRAITH GYHOEDDUS CYMRU

Diolch am anfon eich neges!

Home: Contact
bottom of page